زندگی نامه 

کمال علیپور خنکداری متولد 5 خرداد 1346 می باشد زادگاه او قائمشهر از توابع استان مازندران بوده و به عنوان سیاستمدار اصولگرای ایرانی است که به عنوان نماینده قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در استان مازندران در  نهمین و یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب گردید. ایشان دانشجوی دکتری عمران گرایش مدیریت ساخت و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد عمران می باشد .


عضویت در کمیسیون
​​​​​​​

سوابق اجرایی 

شهردار نواحی منطقه ۱۵ شهرداری تهران
 رئیس اجرای احکام منطقه ۱۵ شهرداری تهران
معاون خدمات شهری مناطق ۱۰- ۱۷ - ۱۸ و ۲۰ شهرداری تهران
قائم مقام مناطق ۱۰ و ۱۷ شهرداری تهران 
معاون شهرسازی و معماری منطقه ۱۰ شهرداری تهران
معاون اجتماعی و فرهنگی مناطق ۱۷ و ۱۵ شهرداری تهران
قائم مقام سازمان بازرسی شهرداری تهران
رئیس کمیته انتصابات سازمان بازرسی شهرداری تهران
مشاور معاونت امور مناطق شهرداری تهران
مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
رئیس کمیته راه مجلس نهم
عضو ناظر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
نائب رییس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس نهم
رئيس هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي استان مازندران - دوره چهارم


سال چهارم نایب رئیس اول کمیسیون عمران
سال چهارم عضو کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی
سال سوم نایب رئیس اول کمیسیون عمران
سال سوم عضو کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی
سال دوم عضو کمیسیون عمران
سال دوم عضو کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی
سال اول نایب رئیس اول کمیسیون عمران
سال اول عضو کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی