نماینده دوره نهم و یازدهم مردم شریف شهرستان های قائم شهر ،​​​​​​​سوادکوه ، جویبار ، سیمرغ ، سوادکوه شمالی
​​​​​​​ در مجلس شورای اسلامی